طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما یکی از عوامل بسیار مهم در صنعت ساختمان سازی به حساب می آید. نمای بیرونی ساختمان تاثیر بسیار زیادی در برداشت بینندگان از کیفیت و ساخت پروژه ساختمانی دارد. به عبارت دیگر نمای بیرونی ساختمان هویت ساختمان محسوب می شود. نمای ساختمان باید با بافت نمای ساختمان های مجاور خود همخوانی داشته باشد.

برای اطلاع از قیمت طراحی و طراحی سه بعدی لطفا کلیک کنید.

طراحی نما در دکو پازل

طراحی نما
طراحی نما
طراحی نما